Stel me vragen (100 cm x 100 cm)

Geef me drempels
Om te groeien
Stel me vragen
Waar ik antwoorden ben verloren
Geef me onzekerheid
Om weer te vertrouwen
Bied weerstand
Waar ik kracht ben kwijt geraakt
Breng me eenzaamheid
Om weer te verlangen
Geef me een berg
Die ik kan bedwingen
Een vangnet aan mijn gevoel
Zodat ik kan durven springen
Breek mij
Waarop ik weer kan bouwen
Twee handen aan mijn gevoel
Zodat ik durf te vertrouwen 

Bestel


900 euro