Oneness (100 cm x 80 cm)

Without duality
There would be no oneness
Only by the existence of polarity
There can be a center
Which cannot be seen
But can only be lived
And shared in experiences
If you are willing to stay open
As well in lightness
As in darkness
In rest and in silence
For each and every
Movement


Zonder de dualiteit

Zou er geen eenheid zijn

Slechts door het bestaan

Van het tegengestelde

Ontstaat er een middelpunt

Dat niet zichtbaar is

Maar louter in ervaringen

Word geleefd en gedeeld

Mits men bereid is

Om zowel in het licht

Als in de duisternis

Vanuit rust en stilte

Ontvankelijk te blijven

Voor elke beweging

Bestel


1000 euro