Waarachtig zijn (100 cm x 100 cm)

Kies voor dankbaarheid en nederigheid

Niet om je kleiner te maken

Niet om je gewonnen of

De ander gelijk te moeten geven.


Kies voor nederigheid

In de zin van openheid

Nieuwsgierig te durven zijn

Dat je ervan uitgaat dat de ander

Iets weet wat jij nog niet weet.


Kies ervoor om leerling te zijn

Kies voor groei

Voor leren en ontwikkelen

Kies voor niet-weten.

Kies voor kwetsbaarheid

Kies voor liefde en compassie


Kies ervoor om je te laten raken

Zodat je kunt voelen

Wat goed en kloppend is voor jou.


Kies voor onzekerheid

Zodat je je kunt laten verrassen

Kunt laten verbazen

En verwonderen.


Kies voor weerstand

Zodat je daar kunt leren blijven

Jezelf leert dragen en verduren

Niet nog langer hoeft te vluchten in reflexen

Maar trouw kan blijven aan wat kloppend is voor jou.


Kies voor rust en stilte

Zodat je op een andere manier leert luisteren

En kunt horen wat gezegd wil worden

Kunt zien wat al die tijd al aanwezig

Maar door jouw zoeken nog niet zichtbaar was.


Kies voor oprechtheid

Kies ervoor om te doen wat je verkondigt

Dat je gaat staan voor waar je in gelooft

Voor wat je denkt, voelt en vindt.


Kies voor aanvaarding

Ook wanneer het niet helemaal in de verpakking is

Zoals je het bedacht, gehoopt of verwacht had

Kun je het leven ook dan ontvangen

Precies zoals het zich aan jou laat zien?


Kies ervoor om te mogen ontvangen

Zonder daar persé iets voor te moeten doen

Kies ervoor om te mogen zijn wie jij bent

Ook wanneer een ander dat lastig vindt.


Kies voor jouw waarachtig zijn

En misschien is dat wel wat liefde is

Dat jij helemaal mag zijn wie jij bent

Via welke weg jouw kostbaarheid

Volledig tot expressie mag komen

Bestel


1000 euro