In de stilte wordt het meest gezegd (100 cm x 100 cm)

In de stilte wordt het meest gezegd
In de ruimte van stilzwijgen
Komt de waarheid als vanzelf
Bovendrijven

Wat onhoudbaar is
Wordt niet meer onderdrukt
Wat verborgen bleef
Komt aan het licht

Louter door te wachten
Te verduren en te blijven
Los van de controle
Zal het leven haar natuurlijke weg
En waarheid vinden

Bestel


900 euro